top of page

Huisregels

 • Minimum leeftijd: 21 jaar

 • Gebruik van hard- en softdrugs is ten strengste verboden in de club

 • Bezoekers dienen een geldige identiteitskaart te kunnen tonen. Bij weigering kan Bourbon Street toegang weigeren

 • Agressie van ieder soort wordt niet getolereerd

 • Volg aanwijzingen van het personeel op

 • Geen wapens. Objecten die als zodanig kunnen worden gebruikt worden ingenomen

 • Geen ongewenste intimiteiten

 • Geen racisme

 • Geen hinderlijk gedrag

 • Kleedt u correct

 • Glaswerk moet binnen blijven

 • Verboden te roken

 • Bourbon Street behoudt zich het recht voor om groepen van vier of meer personen toegang te weigeren

bottom of page